muslimpos – Tayammum disyariatkan bagi orang yang melakukan sesuatu hal yang dapat membatalkan wudhu atau sesuatu yang mengharuskannya mandi wajib. […]