Teruntuk Calon Imamku

Muslimah

Jangan BAPER ya Ukhty, Keep Istiqamah!

BY
admin

Jangan BAPER ya Ukhty, Keep Istiqamah! – Surat cinta untuk setiap wanita yang tengah berjuang dalam keistiqamahannya. Assalamu’alaikum Wr. Wb ...